Cimbálová Muzika Friš

Členové kapely

Petr Kuřil

primáš, sólový zpěvák, organizační vedoucí
Civilním povoláním učitel Čj - Hv

Martin Gelnar

cimbalista
Civilním povoláním učitel Čj - Hv

Martin Kajzar

violový kontráš, sólový zpěvák
Civilním povoláním učitel zpěvu v ZUŠ

Luboš Štancl

violový kontráš
Pracuje v oboru geologie, ekologie

Marek Smetka

klarinetista
Civilním povoláním učitel na ZUŠ a člen zlínské filharmonie

Logo ke stažení

bílé
Stáhnout logo (813 kB)

Logo ke stažení

černé
Stáhnout logo (1063 kB)

Tomáš Pospíšil

basista
Civilním povoláním houslař

Monika Gelnarová

sólová zpěvačka
Civilním povoláním učitelka Čj - Hv

Marta Faiková

druhé housle
Civilním povoláním houslistka v JFO

Barbora Kachlová

druhé/třetí housle
Civilním povoláním houslistka v JFO a učitelka v ZUŠ

Renata Šňupíková

zobcová flétna
Civilním povoláním učitelka na konzervatoři

V muzice také v minulosti působili

Jiří Kusák (druhé housle, dnes vedoucí katedry HV na OU), Jan Ilik (houslový kontr, syn primáše CM „Burčáci“ z Uherského Hradiště, dnes zaměstnanec na Ministerstvu dopravy), Monika Gáberová, Šárka Heczková (učitelky Čj - Hv), Eva Šušlíková (violový kontr, absolventka oboru viola na VŠ v Drážďanech; dnes působí v Holandsku), Petr Šušlík (violový kontr, absolvent Janáčkovy konzervatoře Ostrava a AMU, obor viola, dnes člen orchestru ve státní opeře Praha), Tomáš Buroň (houslový kontr, bratranec M. Gelnara), Radek Doležal (druhý cimbál, stabilně cimbalista CM Dolina ze Starého Města u Uherského Hradiště), Eva Dušková (druhé housle; absolventka IPUS na OU; dnes houslistka v obnoveném BROLNu), Jaromír Žižka (akordeon; po odchodu z CM Friš působil ve VUS Ondráš, dnes s Lubomírem Graffem tvoří duo GraŽ), Martin Ryška (akordeon; bývalý člen souboru Jánošík ze Zvolena), Petr Vala (druhé housle, v současnosti studuje housle na VŠ v Bratislavě a je primášem ansámblu Flair), Romana Pabjanová (druhé housle, civilním povoláním dříve houslistka v JFO, dnes učitelka v MŠ), Marek Pabjan (basa, civilním povoláním ředitel ZŠ).

  Cimbálová muzika Friš

Nabízíme Vám vystoupení na hudebních festivalech, plesech, svatbách, narozeninových či jiných rodinných oslavách, firemních prezentacích, konferencích, rautech, vánočních, velikonočních, obecních akcích, jarmarcích atd.

  Fotogalerie
  Kontakt

    +420 608 959 790
   
    www.cmfris.cz
    facebook.com/cmfris
    youtube.com/user/cmfris

Cimbálová Muzika Friš